Nabízíme komplexní řešení vašich problémů v oblasti požární bezpečnosti.

Našim zákazníkům rádi poskytneme odborné poradenství a konzultace týkající se údržby, servisu a revize objektů.
Veškeré protipožární uzávěry zakoupené u nás podléhají naší servisní péči a údržbě.
Pokud disponujete staršími protipožárními dveřmi, vraty či jinými uzávěry, rádi vám zajistíme jejich pravidelnou revizi.
Pro případné dotazy nás kontaktujte skrze náš kontaktní formulář.

Kontaktní formulář

Servis

Zajišťujeme servis veškerých protipožárních uzávěrů a příslušenství dle vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. Naši servisní technici disponují patřičným školením a příslušným oprávněním k vykonávání této činnosti. Servisní služby se vztahují na výrobky zakoupené v naší firmě. U záručního servisu garantujeme odstranění závad bránících v provozu do 24 hodin od nahlášení problému.

Kontaktní formulář

Revize

Revize požárních uzávěrů jsou v rámci prevence stanoveny vyhláškou 246/2001 Sb. a probíhají v intervalu 1x ročně. Tyto kontroly provádíme na základě schválené cenové nabídky a po řádném objednání. Konečným aktem je pak vystavení revizní zprávy. V případě negativního výsledku kontroly funkční zkoušky či provozuschopnosti zhotovíme cenovou nabídku, která vyčíslí náklady potřebné na odstranění závad.

Kontaktní formulář

Reference
Reference